KAMESTA

UAB KAMESTA

Savartynų statyba

Bendrovė stato ir įrengia sąvartynus:  montuoja inžinerinius tinklus, tiesia specialiajai technikai tinkamus kelius, vykdo sąvartynų uždarymo darbus.

Kariotiškių sąvartyno uždarymas

Kariotiškių sąvartyno uždarymas.

Zabieliškio regioninio sąvartyno statyba

Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo, atliekų perdirbimo aikštelių statyba.

Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynu rekultivacija

Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynu rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas.