KAMESTA

UAB KAMESTA

Istorija

Bendrovė  įkurta 1950 m., kaip “Kauno melioracijos mašinų stotis”, 1956 m.
perorganizuota i Respublikini melioracijos ir vandens ūkio statybos trestą. Darbai buvo vykdomi visoje respublikoje. 1987 m. bendrovės apyvarta siekė 14 mln. rubliu ir dirbo 1200 žmonių. Didžioji inžinierinio personalo dalis jau tada buvo su aukštuoju išsilavinimu. Darbu profilis ir įvairovė gausi atliktais sudėtingais stambiais ir vidutinio stambumo objektais, kaip: Nemuno ir Neries upių krantu stiprinimo darbai įvairiose Respublikos vietose (Kaune,Vilniuje, Birštone, Druskininkuose), žuvininkystės ūkių statyba, miesto ir gyvenviečių kelių statybos darbai, inžinierinių magistralinių ir kvartalinių tinklu, gyvenamųjų namų statyba, drėkinimo sistemų ir siurblinių įrengimas, melioracijos darbai Kauno, Širvintų, Prienų ir kituose rajonuose. 1994 metais bendrovė buvo privatizuota ir reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę “Kamesta”. Nuo šios datos prasidėjo naujas įmonės raidos ir plėtros etapas.