KAMESTA

UAB KAMESTA

Asfaltbetonio gamybos kompleksas

Bendrovė turi asfaltbetonio ir betono gamybos kompleksus Mauručiuose, Kauno rajone.

Šiose nuotraukose yra pavaizduotas Mauručių asfaltbetonio gamybos kompleksas. Sumontuota nauja, moderni įranga. Visi gamybos procesai visiškai automatizuoti ir kompiuterizuoti, našumas 240 tonų per valandą, paruoštos produkcijos bunkeriai 150 tonų. Įmontuotas rankovinis valymo filtras, kuris išvalo 98% į atmosferą išmetamų dujų. Taip pat gaminama bituminė emulsija gruntavimo darbams ir asfaltbetonio dangų šiurkštinimui. Visi produktai sertifikuoti Statybos produkcijos sertifikavimo centre.

Mauručių betono gamybos kompleksas

Gaminami betono mišiniai, kurių sudėtys yra periodiškai atliekami tyrimai, nustatant jų klasę, stiprį gniuždant, atsparumą šalčiui bei vandens pralaidumą.
Betono mišinių gamybai yra įrengta moderni ELBA firmos maišyklė.
Betono mazgo per valandą projektinis galingumas 105 m3 betono.